SANACIJA NATKRIVENOG KANALA

Kanal uz put u ulici Srbina je djelimično otvoren, a u jednom dijelu natkriven. U natkrivenom dijelu došlo je do oštećenja jedne betonske ploče.

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izgradila je od armiranog betona segment dimenzija 160×120 cm.