SANACIJA OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA TREBINJSKE ULICE

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, rade sanaciju oštećenja u trupu puta Trebinjske ulice, prema Servisnoj zoni u Igalu. Radi se sečenje asvalta, tamponiranje, armiranje i betoniranje. Planirano je da se sanira 70m2 asvalta i ugradi cca 7m3 betona.

Beton je našoj opštini donirao DOO „KRUŠO“.

Radovi se nastavljaju.