SANACIJA OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA U TREBINJSKOJ ULICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenje u trupu puta u Trebinjskoj ulici, u Igalu, u neposrednoj blizini „Drvomonta“. Oštećenje u vidu ulegnuća, površine 40kvm, je najpre pripremljeno rezanjem i uklanjanjem asvalta i starog tampona koji je bio neadekvatan. Zatim je postavljen i utaban novi tampon, postavljena armaturna mreža i ugrađeno je 6 kubika betona.