SANACIJA OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA U ULICI BRAĆE GRAKALIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenje u trupu puta u ulici Braće Grakalića na Savini. Oštećenje površine od 1, 50 m2 sanirano je betonom.