SANACIJA OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA U ZELENICI

U dogovoru sa Komunalnom policijom, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenje u trupu puta u Zelenici, kod crkve Svete Trojice. Nakon izvršenih pripremnih radova sanirano je oštećenje cca 20m2. Ugrađeno je 1,50m3 asfalta.