SANACIJA OŠTEĆENJA U ULICI SAVA ILIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenje u trupu puta u ulici Sava Ilića u Igalu, kod autobuskog stajališta, preko puta Ilijinog parka. Oštećenje u vidu ulegnuća je bilo neposredno pored slivne rešetke koja je takođe sanirana i uz pomoć cistjerne Vodovoda i kanalizacije doo, dovedena u funkcionalno stanje.