SANACIJA POTPORNOG ZIDA KOD OŠ. DAŠO PAVIČIĆ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, rade na sanaciji potpornog zida u dvorištu osnovne škole Dašo Pavičić na Toploj.