SANACIJA POTPORNOG ZIDA NA KRUŠEVICAMA

Postupajući po rješenju Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su sanaciju potpornog zida koji osigurava stabilnost trupa lokalnog puta na Kruševicama, zaseok Dabovići.