SANACIJA POTPORNOG ZIDA NA MOKRINAMA, ZASEOK KOSIĆI

Postupajući po rješenju Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su sanaciju potpornog zida koji osigurava stabilnost trupa lokalnog puta na Mokrinama, na dionici u zaseoku Kosići, donji kraj.