SANACIJA PUTEVA KROZ ZELENIKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, saniraju oštećenja u trupu puta kroz Zeleniku. Na potezu od Opačice prema Kutima sanirano je betonom oko 30m2 oštećenja. Sanacija je izvedena betonom uz prethodne pripremne radnje.