SANACIJA RASVJETE NA ŠETALIŠTU NA TOPLOJ

Zbog lošeg stanja instalacija problemi u funkcionisanju javne rasvjete na Šetalištu 5 Danica su učestali. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete uz pomoć putara na šetalištu na Toploj vrše zamjenu instalacija za pet polja i izmještaju dva stuba. Na ovaj način biće kompletirana sanacija javne rasvjete na šetalištu u dijelu od teniskih terena do tunela.