SANACIJA RASVJETE U ULICI ORJENSKOG BATALJONA

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, izvršili su detektažu i sanirali su, odnosno zamijenili dio provodnika, javne rasvjete u ulici Orjenskog bataljona. Nakon ove sanacije je dio rasvjete na potezu „od duba“ do bivšeg lokala „Tri šešira“, ponovo u funkciji.