SANACIJA ŠAHTA KOD DOMA ZDRAVLJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, saniraju šaht od kanalizacije površinskih voda. Predmetni šaht se nalazi na kolovozu, neporedno ispred ulaza u dom zdravlja.