SANACIJA SUVOMEĐE NA KRUŠEVICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postupili su po rješenju Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, i izvršali sanaciju oštećenog kamenog potpornog zida na području MZ Kruševice, od zaseoka Pavlovići do zaseoka Tomaševići. Dimenzije saniranog dijela zida su 3,50 x 2,00 m.