SANACIJA UDARNIH RUPA NA PUTU KAMENO-DUGUNJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, obavili su sanaciju udarnih rupa u trupu puta na putnom pravcu Kameno-Dugunja. Sanacija je obavljena betonom.