SANACIJA UDARNIH RUPA U GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su sanaciju udarnih rupa u ulicama Save Kovačevića (kod Tonsatija) i Braće Grakalića (kod bolnice). Zbog nedostatka asfalta sanacija je izvedena betonom.