SANACIJA UDARNIH RUPA U ULICAMA SAVE KOVAČEVIĆA I BRAĆE GRAKALIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su udarne rupe u ulici Save Kovačevića, kod ugostiteljskog objekta „Pic Nic“, kao i u ulici Braće Grakalića, 50m od raskrsnice sa ulicom Branka Ćopića u smjeru prema Meljinama. Sanaciju je naložila Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora.