SANACIJA VODOTOKOVA ATMOSFERSKIH VODA NA GOMILI I U MELJINAMA

U koordinaciji sa Sekretarijatom za komunalne djelatnosti i ekologiju, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno stambenog preduzeća doo uređuju vodotokove na Gomili i u Meljinama.

U zapadnom dijelu naselja Gomila, kod tzv. zelenih zgrada, utvrđena je nedovoljna prohodnost otvorenog kanala duž javnog parkinga na koji se obrušavlaa zemlja sa padine u zaleđu potpornog zida i doticala voda koja je plavila čitavu površinu platoa. Mašinski je uklonjeno i odveženo 90 m3 nabačene zemlje, a obodom parkinga odradit će se proširenje atmosferskog kanala koji će sakupljati i odvoditi vodu iz zidnih barbakana.

Na Gomili se nastavlja uređivanje vodotokova rješavanjem problema koji nastaju zbog toga što je šaht pored stambene zgrade blokiran.

U Meljinama je na magistrali kod benzinske pumpe pri obilnijim padavinama nastajalo “jezero”. S toga su na potezu od 8 metara urađene tri magistralne slivne rešetke međusobno povezane sa PVC cijevima prečnika 250mm. Od srednje rešetke do potoka Nemila na dubini od 50cm postavljena je PVC cijev prečnika 300mm u dužini od 15 metara kojom će voda oticati u potok.

Kod prodavnice autodjelova “Kosać” ulična rešetka nije imala adekvatni slivni odvod pa je i tu, kod obilnijih padavina, nastajalo “jezero”. Urađen je široki otkop i na dubini od 60cm postavljena PVC cijev prečnika 250mm u dužini od 8m, do sabirne cijevi prečnika 1000mm koja odvodi atmosferske vode do potoka Nemila.