SANACIJA ZIDOVA KANALA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su sanaciju zidova kanala u Zelenici preko puta doma penzionera.