SANACIJE OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA NA LUŠTICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo obavili su sanaciju više oštećenja u trupu puta na Luštici. Sanacije su obavljene na raznim lokacijama.