SANIRANJE OŠTEĆENJA NA STEPENIŠTU MIHAJLA MUSTURA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, odradili su saniranje ostecenja na stepenistu Mihaila Mustura