SANIRANJE OŠTEĆENJA U TRUPU PUTA NA GOMILI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenje u trupu puta na Gomili, kod kuće Predovića. Za sanaciju oštećenja građani su podnijeli zahtjev (prijavu) preko Sistem 48 sati.