SANIRANJE OŠTEĆENJA U ULICI X HERCEGOVAČKE BRIGADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, sanirali su oštećenje u ulici X hercegovačke brigade u Herceg-Novom. Oštećenje je bilo u trupu puta.