Saniranje oštećenja

Radnici sektora Održavanja lokalnih puteva, Komunalnog stambenog doo odradili su saniranje oštećenja u trupu puta na Savini.  Sanacija je obuhvatila pripremu podloge, armiranje i betoniranje oštećenja betonom MB30.