SANIRANJE SUHOMEĐE NA KRUŠEVICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su saniranje oštećene suhomeđe dimenzija (5,00 x 2,00) m² na lokaciji Kruševice,  na putu od škole ka kućama Radović.