SANIRANJE TREBINJSKE ULICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su saniranje oštećenja u Trebinjskoj ulici na Igalu.