SANIRANO FUNKCIONISANJE RASVJETE U ĐENOVIĆIMA

O problemu funkcionisanju javne rasvjete na priobalnom putu u Đenovićima smo pisali juče. Kao što smo i najavili, zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, u saradnji sa Sektorom za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su prokopali kanal i montirali novi kabl u dužini od 25 metara. Nakon povezivanja kablova, rasvjeta je puštena i nesmetano funkcioniše.