SAUČEŠĆA, SAHRANE I POMENI NA GRADSKOM GROBLJU SAVINA

SAUČEŠĆA I SAHRANE:

MILOVIĆ Radomira MILOŠ, sahrana 07.11.2017. u 14.30 na mjesnom groblju na Grahovcu;

saučešća: 06.11.2017. od 11.00-16.00 i 07.11.2017. od 9.00-11.00 u kapeli na Gradskom groblju Herceg-Novi  na Savini;

Jelica Bijelović rođ. Momčilović, sahrana 20.10.2017. u 15,00 selo Podljut u Velinju-Banjani;   saučešća 20.10.2017. od 10,00-12,00 u kapeli na Gradskom groblju Herceg-Novi  na Savini;

Pešikan pok. Nikole Radmila, rođ. Vasiljević, sahrana 18.10.2017.  u 15,00 na Trešnjevu;           saučešća 17.10.2017. od 12,00 do 16,00 i 18.10.2017. od 9,00 do 10,00 u kapeli  na Gradskom groblju Herceg-Novi na Savini,  i od 12,00 do momenta sahrane na Trešnjevu;

Saveta pok. Đorđa Radović, rođ. Pavlović, sahrana 13.10.2017. kod crkve Sv. Nikole, Kruševice;  saučešća 13.10.2017. od 11,00-14,00 u kapeli na Gradskom groblju Herceg-Novi na Savini;

Rikanović P Jovo, sahrana 12.10.2017. u 15,00 kod crkve Sv. Preobraženja gospodnjeg Igalo saučešća 11.10.2017. od 10,00-16,00 i 12.10.2017. od 11,00-14,00 u kapeli na  Gradskom groblju Herceg-Novi na Savini;

Vjera pok. Živadina Antonić, sahrana je u subotu 07.10.2017. u 15,00 časova; prijem saučešća je u subotu 07.10.2017. od 12,00 do 15,00 časova;

POMENI:

Mujić Dragan, godišnji pomen u nedelju 12.11.2017. u 11.30 časova  na gradskom groblju na Savivni;

Miodrag pok. Mila Nakićenović, četrdesetodnevni pomen, u subotu 07.10.2017. u 11.30 časova;