SKIDANJE GRANA MURVI PORED MAGISTRALE NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su nekoliko grana murvi pored magistrale na Toploj. Grane su uklonjene po nalogu Službe komunalne policije iz razloga što su bile iznad magistralnog putnog pojasa, odnosno trotoara uz magistralu, pa su ometale pješačku komunikaciju.