SKIDANJE SUVIH GRANA PALMI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, skidali su osušene listove palmi u ulici Partizanski put, u Herceg-Novom.

Skidani su listovi sa dveju palmi u ovoj ulici.