SREĐIVANJE PUTNOG POJASA-REPAI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo,  odradili su orezivanje ramenih grana i žbunastog rastinja u putnom pojasu -Repai