SREĐIVANJE SKVEROVA NA KARAČI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju skverove na Karači. Obavljeno je košenje, plevljenje i okopavanje, sa sakupljanjem i iznošenjem zelenog otpada.