STANJE NA NAŠIM PUTEVIMA U ZALEĐU

Putevi u našem zaleđu su prohodni i redovno se održavaju. Na putevima je moguća pojava sitnih odrona koje zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, redovno uklanjaju. I dalje je potrebna pažnja u vožni koju je potrebno prilagoditi, jer je na osjenčenim mjestima i dalje moguća poledica.