SVAKODNEVNO KORIŠĆENJE NEDAVNO NABAVLJENE MEHANIZACIJE

Kompletna mehanizacija sa kojom raspolaže Komunalno Stambeno doo je u svakodnevnoj funkciji za obavljanje poslova na javnim površinama za održavanje zelenila, javne rasvjete, lokalnih puteva kao i regulisanih i neregulisanih vodotokova. Ovoga puta, u riječi i slici, posebno ističemo visok stepen korišćenja nedavno nabavljenog mini bagera i kamiona sa grajferom koji ima mogućnost za različite priključke. Kamion sa grajferom je naročito bio korišćen za utovar većih količina građevinskog i zelenog otpada, uklanjanje stabala, prvenstveno stradalih palmi, a mini bager za čišćenje i produbljivanje potoka i kanala, kopanje rupa za sadnju novih sadnica, kopanje kanala za postavljanje kablova javne rasvjete itd. Korišćenjem ove mehanizacije značajno je ubrzan postupak završavanja poslova i povećana produktivnost. Rečju, investicija se pokazala potpuno opravdanom.