SVAKODNEVNO UKLANJANJE PALMI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, koristeći lijepo vrijeme, a imajući u vidu da se turistička sezona privodi kraju, intenzivirali su aktivnosti na uklanjanju palmi koje su stradale od surlaša. Beležimo uklanjanje palmi u Herceg-Novom: kod Milašinovića mosta, Kukoljca i Tonsatija.