UGRADNJA SVJETLOSNE NOVOGODIŠNJE DEKORACIJE SE PRIVODI KRAJU

Postavljanjem jelke na trgu Nikole Đurkovića, ekipa Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, privodi kraju poslove svjetlosne dekoracije grada. Kompletna dekoracija je rađena u koordinaciji sa opštinskim službama koje su određivale vrstu i mjesto postavljanja svjetlećih elemenata. Komunalno Stambeno doo je sačuvalo kompletnu neoštećenu dekoraciju iz prethodnih godina koju je prije montaže testiralo, a opština je nabavila dodatne nove dekorativne elemnete, između ostalog: jelku visine 10 metara, svjetlosne zavese i natpis na sat kuli, kao i elemente mimoze postavljene na kružnom toku i na magistralnim stubovima od autobuske stanice do semafora. Nabavljeno je i 1.200 metara svjetlosnih crijeva, od kojih je jedan dio montiran kod opštine i parka „Boka“, a preostalo će biti montirano kod Omladinskog parka gdje se i održava centralna proslava dočeka nove godine.