TOKOM JUNA, U SUSRET SEZONI, PUTARI ANGAŽOVANI NA BROJNIM POSLOVIMA

U Sektoru za održavanje lokalnih puteva odrađeni su raznovrsni poslovi u cilju što bolje pripremljenosti za turističku sezonu. Iz raznovrsnih poslova izdvajamo:

  • po treći put je pokošen putni pojas ulica u gradskom jezgru i Šetalište V Danica
  • postavljene 4 nove kućice za autobuska stajališta (dvije u Bijeloj i dvije u Zelenici) i leksanom zamenjena polomljena polja na 8 stajališta
  • na dijelu staroga puta prema Kamenom (Kotobilj), pokošeno je rastinje i izbetonirana oštećenja. Planira se da se ovaj se dio puta koristi kao biciklistička staza.
  • Započeto farbanje horizontalne signalizacije i zamjenjena je vertikalna signalizacija radi primjene sezonskog režima saobraćaja (Orjenski bataljon i Prve Bokeške u Herceg-Novom, Braće Pedišić u Meljinama i donji put na rivijeri).