TOKOM MAJA NASTAVLJENE AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH U ZELENILU

Bujna vegetacija tokom maja mjeseca i približavanje turističke sezone dodatno su podstakle zaposlene u Zelenilu na pojačani napor. Pored košenja u parkovima u Igalu, Herceg Novom i Bijeloj, pokošene su i zelene površine u sledećim naseljima: Gomila, Topla 2, Topla 3, Crveni krst, Lazaret i dio oko Doma kulture u Bijeloj. Košenje je obavljeno i u ulicama: V Crnogorske, Norveška, Miće Vavića, Jovana Bijelića, Partizanski put, Stijepe Šarenca, Braće Grakalića, Bitoljska i Bokeških mornara. Uporedo je radjeno na više skverova. Na brojnim lokacijama košenje se obavlja ponovo, jer bujna vegetacija, podstaknuta kišama i suncem to zahteva.

Nastavljeno je tretiranje palmi protiv crvenog palminog surlaša. Podsećamo da su u našoj opštini kao zaražene zone prepoznate Bijela i Savina. Tretiranje u Bijeloj je završeno, a u toku je tretiranje na Savini. Pored toga u prethodnom periodu uklonjene su tri zaražene palme i po specijalnoj proceduri odložen zaraženi materijal. Na jednoj palmi u Bijeloj je odradjena tzv. Dendrohirurgija (revitalizacija palme), pokušaj spašavanja što je počelo da daje rezultate.

Uredjene je površina oko crkve Svetog Djordja u Lazarevićima, kao i prilazni put.

Pored navedenog treći put se kosi zona magistralnog putnog pojasa.