TOKOM NOVEMBRA TRETIRANO 136 PALMI

Nekoliko dana bez padavina zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina Komunalno stambenog doo, iskoristili su za preventivno tretiranje palmi pesticidima protiv crvenog palminog surlaša. Inače suvo vrijeme je preduslov da bi se ovaj posao mogao raditi. Tokom novembra tretirano je pesticidima ukupno 81 palma na javnim površinama i 55 palmi na površinama u privatnom vlasništvu.

Prvi dan decembra iskorišćen je za intenziviranje ovih poslova. U dogovoru sa nadležnim Sekretarijatom za komunalno stambene poslove i ekologiju angažovana su još 4 izvršioca na ovim poslovima, pa je samo u toku jednog dana tretirano još 19 palmi u Meljinama i 11 u Zelenici. Ove aktivnosti će biti intenzivne i u narednom periodu, kad god to vremenski uslovi dozvole.