I TOKOM OKTOBRA PUTARIMA JE PRIORITET BILO ČIŠĆENJE VODOTOKOVA

Iz oktobarskih aktivnosti putara izdvajamo:
– očišćeni su bujični kanali i potoci u Kumboru (prema strelištu) i Zelenici (pored Opačice)
– bagerom uklonjen nanos i rastinje iz 3 zelenička potoka: prema Sasovićima, Vuksanovićima i
prema Radmilovićima i odveženo 1320m3 raznog materijala
– bagerom očišćen dio potoka Pijavica u Bijeloj i magistralni taložnik i odvezeno 42m3 materijala
– pokosili i uklonili rastinje iz Djuričkog potoka koji godinama nije bio tretiran
– popravili sve polomljene parkovske klupe zamenivši oko 60 letvi i 6 betonskih nosača
– postavili tri nova putna ogledala: u ul.O. Bataljona, Baošićima i na raskrsnici za Bjelske Kruševice