TRETIRANJE PALMI PESTICIDIMA NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su kako je to i blagovremeno najavljeno, u sklopu borbe protiv palminig surlaša, tretirali palme pesticidima na Šetalištu Pet Danica, na potezu od Škvera do Hotela Plaža, u Herceg-Novom. Tretiranje je obavljeno u ranim jutarnjim časovima, od 04,00 do 10,00 časova.

Sa tretiranjem pesticidima se nastavlja. O vremenu i mjestu tretiranja blagovremeno će mo obavijestiti građane.