TRETIRANJE PARKOVSKOG MOBILIJARA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, rade na tretiranju parkovskog i dječijeg mobilijara u parkovima sa hlorom kao dezinfekcionim sredstvom.