U BAŠTI ZAVIČAJNOG MUZEJA UKLONJENE DVIJE PALME

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo,  uklonili su još dvije palme. Ovoga puta iz bašte Zavičajnog muzeja.