U KOMUNALNO STAMBENOM PREDUZEĆU SVE VIŠE POSLA: OD JAVNE RASVJETE DO ZELENILA

U Komunalno – stambenom preduzeću intezivirane su aktivnosti na izgradnji javne rasvjete, uređenju zelenila, fitosanitarnoj zaštiti palmi . Evidentirani su problemi sa upravljanjem led rasvjetom, ne radi oko 330 lampi. U Opštini su pokrenuli postupak javne nabavke biodrobilice, čime bi bio riješen veliki problem deponovanja zelenog otpada, rečeno je na današnjoj Konferenciji za novinare u Komunalno-stambenom preduzeću.
– Izgrađeno je tokom ovog mjeseca više trasa nove javne rasvjete. U Đenoviću je izgrađena dionica u dužini od 490 metara. U Baošiću su izgrađene dvije trase ukupne dužine od 970 metara, u Zelenici oko 350, u Prijevoru 200, u Sutorini ukupno 800 metara. U Trebesinu je parcijalno urađena rasvjeta u dužini od jedan i po kilometer. Veliki broj rasvjetnih dionica na Rivijeri i Šetalištu je remontovano, naveo je vd direktor Komunaln-stambenog preduzeća Branko Crnogorčević.
Iznad apartmanskog naselja na Savini postavljne su podzemne instalacije za 13 novih stubova javne rasvjete. Pokrenute su aktivnosti na postavljanju 22 stuba na maigistralnom pojasu Kumbor-Zelenika i u Kamenarima na šest mjesta, tako da će uskoro kompletno područje uz magistralu do Sutorine biti osvjetljeno. Planirano je osvjetljenje iznad Toriona na Podima i pored Jadranskog brodogradilišta u Bijeloj.
Ekipe Sektora za održavanje javne rasvjete će za nekoliko dana početi izgradnju ispod Titove vile, na mjestima gdje nema osvjetljenja .
– Uočeni su problemi sa led rasvjetom , neispravno je 330 svjetiljki za koje nema rezervnih dijelova. Nema kontrole na daljinskom upravljanju , s obzirom da se ugasio server, a zašto je odgovorna danska firma Hessel lajt koja je pred bankrotom, prenio je vd direktora Komunalno – stambenog Branko Crnogorčević:
Problem predstavlja rano paljenje i kasno gašenja svjetla, zato je i ušteda svedena na 50 umjesto na 80 odsto – u odnosu na račune za struju koji su ispostavljani kada su radile stare sijalice. Kako bi se problem otklonio potrebno je da se izmene hardverski elementi na svim led lampama i neophodno je uvesti tri umjesto šest upravljačkih jedinica , ocijenio je Crnogorčević. On je istakao da Komunalno – stambeno nije nadležno za održavanje led rasvjete, jer nije potpisan ugovor za ovaj posao sa predstavnicima firme “Hesel lajt”.
-Tek kad se obave neophodne izmjene kako bi sistem funkcionisao i primile odgovarajuće komande za uključivanje-isključivanje, tek tada će preuzeti obavezu održavanja led rasvjete, potvrdio je Crnogorčević.
Najavljen je dolazak ekipa iz kompanije “Hesel lajt” Montenegro, sredinom aprila, a oni treba da obave neophodne zamjene hardverskih elemenata.
Na press-u je konstatovano da su u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne djelatnosti i ekologiju i Agencijom za izgradnju i razvoj grada pokrenuli projekte za komunalno uređenje zapuštenih lokacija u Opštini.
U Sektoru za puteve učestvuju u aktivnostima na izgradnji potpornog zida , nasipanja pijeska, sanaciji klizišta duž Mojdeškog puta na kojem se radi kompletna rekonstrukcija.
U Sektoru za održavanje zelenila dnevno sakupe i u 7 tura kamionima prevezu oko 21 kubik zelenog otpada. Postupak će biti zanačajno skraćen i ostvariće veliku uštedu sa uvođenjem biodrobilice u proces prikupljanja i tretiranja, zelenog otpada, koji će usitnjen prevoziti do fabrike za kompostiranje u Kotoru. U organizaciji Opštine raspisan je prije nekoliko dana tender za nabavku biodrobilice, u vrijednosti od 15.000 eura.
– Pored uređenja novih skverova, svakim danom je sve više poslova zbog bujnosti vegetacije. Na više mjesta registrovane su potpuno uništene biljke, kao što su kaktusi, agave, fikusi i druge kulture tokom enormno niskih temperatura vazduha u januaru. Uklonjene su ovih dana dvije palme i obavljena je dendrohirurgija na još dvije ispred Instituta dr Simo Milošević u Igalu. Od početka tretiranja uklonjeno je ukupno 16 palmi, i obavljeno osam postupaka dendrohirurgije, a samo dvije palme su revitalizovane. Sa lijepim vremenom proradio je i palmin “surlaš”, koji je tokom zime bio u mirovanju, tako da očekuju sve više zaraženih palmi, za koje osim snažnih insekticida, nema drugog adekvatnog rješenja za suzbijanje , potvrdila je rukovodilac Sektora za održavanje zelenila Vanja Spaić.
-Problem nije samo kod nas već i u zemljama u okruženju. U pojedinim zemljama su već počeli sa sadnjom mladih palmi , koje “surlaš” ne napada, dok ovaj nametnik ostavlja i po 500 larvi na palmama koje su prisutne na našem području.
Novina je da je dogovorena dinamika aktivnosti sa Mjesnim zajednicama, u kojima će u naznačeno vrijeme jednom sedmično, naizmjenično kupiti zeleni otpad na predviđenoj lokaciji na koje će građani odlagati otpad iz svojih bašti i đardina.

 

Izvor: Radio Herceg Novi