UČVRŠĆIVANJE PALMI

Prije nekoliko dana, pod udarom jakog vjetra, u Jošice je oborena jedna palma, a dvije su nakrivljene. Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su oborenu palmu vratili u prvobitni položaj i pričvrstili je sa tri odgovarajuća španera. Učvršćene su i dvije palme koje su bile nakrivljene. Još jedna palma je učvršćivana ranije. Ove su palme zasđene prije četiri godine. Dobijene su donacijom, a njihovo pričvršćivanje je bilo neophodno jer su bile jako visoke kada su zasađene.