UČVRŠĆIVANJE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

Uslijed udara vetra došlo je do čupanja turističe signalizacije kod „Barona“ u Igalu i kod tunela u Meljinama. Na zahtjev Turističke organizacije, pomenutu signalizaciju su zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, vratili u prvobitni položaj i dodatno je učvrstili.