UGRADNJA ČELIČNIH ODBOJNIH GREDA U RATIŠEVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, služba za mašinbravarske poslove, Komunalno Stambenog doo, ugradili su čelične odbojne grede u Ratiševini. Ukupno su ugrađene 4 grede dužine po 4 metra.