UGRADNJA JOŠ JEDNOG LEŽEĆEG POLICAJCA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo izvršili su montažu još jednog ležećeg policajca u Bijeloj, kod ugostiteljskog objekta “Igrač više”. Montaža izvršena na osnovu naloga nadležnog opštinskog sekretarijata.