UGRADNJA RUKOHVATA NA STEPENIŠTU ISPOD OPŠTINE

Na osnovu zahtjeva nadležnog opštinskog sekretarijata, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, služba za mašinbravarske poslove, montirali su rukohvat na stepeništu ispod zgrade opštine.