UGRADNJA USPORIVAČA BRZINE, LEŽEĆIH POLICAJACA

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postupajući po nalogu nadležnog Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, ugradili su usporivače brzine, tzv. ležeće policajce u: Bijeloj, na dvije lokacije; Baošićima, dvije lokacije; Đenovićima, tri lokacije i na po jednoj lokaciji u Kumboru i Zelenici.